Podmínky pronájmu

 

  OBJEDNÁVKA /předběžná rezervace/

Prostřednictvím telefonu nebo e-mailem. Pokud na Váš e-mail neodpovíme do 48h, kontaktujte nás prosím telefonicky nebo SMS-kou.

Do objednávky prosím uvádějte:

  • Jméno a příjmení
  • Ulici, město, PSČ, telefon, e-mail
  • Objednávaný termín
  • Počet osob - objednávaných lůžek

  Aktualizace obsazenosti je prováděna 1x denně. Objednávky jsou vyřizovány v pořadí  jakém byly doručeny.

 

   REZERVACE A PLATBA

Pro závaznou rezervaci pronájmu (v sezóně vždy od soboty do soboty) požadujeme zálohu 2000,-Kč zaslanou na náš účet, který Vám obratem sdělíme zároveň s potvrzenou objednávkou. Předběžné rezervace rušíme pokud nedojde k úhradě zálohy do 10 dnů od předběžné rezervace.

V případě víkendového pronájmu je záloha 1000,-Kč.

Záloha je následně započítána do ceny pobytu.

Doplatek platby za pobyt a kauce jsou vyúčtovány v den příjezdu.

 

NÁSTUP 

Převzetí objektu v den nástupu ve 14 hodin, ukončení je pak v poslední den pronájmu v 10h.

 V chatách se přezouvá, takže vhodnou obuv si vezměte prosím s sebou !
V chatách je zákaz kouření. V krbu je možné zatopit pouze suchým dřívím. Mokré dříví kouří do místnosti. Do úplného vyhasnutí ohně je nutné sledovat krb z důvodu nebezpečí požáru od vystřeleného uhlíku.

Zákazník (nájemce) je povinen svým počínáním předcházet nebezpečí poškození objektu a jeho vybavení, předcházet vzniku požáru, a to po celou dobu pobytu (nájmu).
Z bezpečnostních důvodů zákazník nenechává děti ani svého čtyřnohého miláčka bez dozoru v objektu ani v jeho bezprostředním okolí.

Rybník Podroužek je chovný - zákaz rybolovu. Nejbližší rybník, kde můžete chytat je Mnich (vpravo při cestě od autokempu do Netolic).


Ukončení pronájmu ze strany pronajímatele

Ubytovatel je oprávněn okamžitě ukončit pronájem v případě že:
- nastoupí počet osob přesahující kapacitu chaty nebo vyšší počet osob než byl nahlášen
- dojde ke svévolnému zvýšení počtu osob během doby pobytu
- dojde k porušení zákazu kouření a používání otevřeného ohně

Upozorňujeme, že ve všech případech nevzniká právo na vrácení nespotřebované platby za služby !Kauce
   Při nástupu pobytu požadujeme složení kauce ve výši 2000,- Kč.
 Kauce se vrací v plné výši při ukončení pobytu, pokud nedošlo k poškození majetku nebo nadměrnému znečištění objektu.
 Zákazník je povinen odevzdat chatu, pramici, dětský koutek i ohniště ve stejném stavu, v jakém je převzal. Pokud tak neučiní, ubytovatel má právo na srážku z kauce.Pojištění pobytů
 Objednaný pobyt využívají zákazníci na vlastní nebezpečí. Za úrazy, poškození i zničení majetku (odpovědnost za škody způsobené na zdraví a majetku třetí osobě), za odcizení zavazadel po dobu rekreačního pobytu, stejně jako za škody způsobené přírodními živly či katastrofami a za škody s těmito událostmi spojené neodpovídáme.

 

Stornovací podmínky

Zákazník má právo od objednávky odstoupit (SMS, el.poštou nebo písemně) bez storno poplatků nejpozději 30 dnů před objednaným termínem nástupu.Za okamžik odstoupení se považuje den doručení (SMS, el.pošty nebo písemného dokladu) o zrušení objednávky ubytovateli.

Při odstoupení od potvrzené objednávky z jakýchkoli důvodů po uvedené lhůtě, je zákazník povinen ubytovateli zaplatit storno poplatky ve výši zaplacené zálohy.

Storno poplatky se neplatí pokud

  • zákazník za sebe zajistí náhradu
  • podaří-li se nám obsadit odřeknutý termín